Főoldal » Bemutatkozom, önvallomásom » Szakmai önéletrajzom

Szakmai önéletrajzom. Molnár Tamás szexuálpszichológusNév: Molnár Tamás szexuálpszichológus
Született: 1961. 05. 11. Keszthely
Családi állapot: nős, 1 gyerek apja


Iskolai végzettségek:

1975-1979 Veszprémi Lovassy László Gimnázium
speciális matematika tagozat

1981-1986 ELTE, BTK, pszichológus, szakdolgozat szexuálpszichológiából
Oklevél száma: 159/1986
Országos Pszichológus Nyilvántartás szám: 703/87

1979-1983 ELTE, TTK, programozó matematikus, szakdolgozat szociometriai kutatásból
Oklevél száma: 144/1983 V-40/1979-80


Posztgraduális képzések:

1987-1989 ELTE, HIETE, klinikai szakpszichológus (jeles eredménnyel)
Oklevél száma: 30/1989
EÜ Min. klinikai szakpszichológusok működési nyilvántartási szám: M/00027
Alapnyilvántartási szám: A/00027
1985-1986 Magyar Pszichiátriai Társaság, szexuálterápiás képzés (szexuálpszichológus képesítés)

Nyelvismeret: Angol érettségi (alapfokú szakmai szöveg fordítás)

Számítógépes ismeret: Szövegszerkesztők
Windows
Excel
Systat + matematikai statisztikai eljárások
Internet felhasználói

Hobbi: Internet
Pszichológiai, szexuálpszichológiai tanácsadás
Családi programok


Szakmai tagság:

Magyar Pszichológiai Társaság 1983-tól
Magyar Pszichiátriai Társaság 1983-tól
MPT Szexológiai Munkacsoport 1986-tól
(89-ben a munkacsoport átalakult:)
Magyar Szexológiai Társaság 1989-től
Magyar Pszichológus Kamara 1990-től Sorszám: 0044      (A Kamara átalakult)

Magyar Szexuálterápiás és Párterápiás Egyesület elnöke  (2007-től)
Magyar Szexuális Medicina Társaság  (kb. 2002-től)

 

Munkahelyek:


1986-1989 Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézet

kb.1986-1990 Pszichomed GMK, Pszichoterápiás magánrendelő
1989-2000 Jahn Ferenc Kórház Addiktológia: Pszichiátria és ambulancia

2000-2006 Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet,   Addiktológia, Ambulancia
2002-2006 Mellékállásban:   Molnár Pszichoterápia Bt.     Szexuálterápiás magánrendelő.
2006- Főállásban: Molnár Tanácsadó Bt.  (volt Molnár Pszichoterápia Bt.)  Szexuálterápiás magánrendelő.Tevékenységi köreim: egyéni pszichoterápia, szexuálterápia, párterápia.


2014. 01. 26.

Részletesebb szakmai önéletrajzom:


1961 május 11-én születtem. 1979-ben érettségiztem a Veszprémi Lovassy László Gimnázium speciális matematika tagozatán.

Az ELTE Természettudományi Karán elvégeztem a programozó matematikus szakot. Közben fölvettem a pszichológia szakot a Bölcsészettudományi Karon.

Az egyetemen rendszeresen végeztem patronáló munkát, tanítottam a Felvételi Előkészítő Bizottság táborain és a FEB levelezés szervezője voltam a szakunkon.

1981-82-ben 72 órás pszichodráma csoporton vettem részt, amit Fülöp Márta és Zánkay András pszichológusok vezettek.

1983-ban eljártam a Kaffka Margit Nevelőotthonba az állami gondozott fiatalokat korrepetálni.

Szociometriai kutatásban vállaltam feladatot az MTA Pszichológiai Intézetben Horváth István vezetése alatt. Két éves munkával számítógépen feldolgoztam az anyagot és szakdolgozatot készítettem ebből "A szociometriai tranzitivitás vizsgálata" címmel.

1983-84-ben egy pszicholingvisztikai kutatás adatainak feldolgozását végeztem el az MTA Szociológiai Intézetében Réger Zita vezetésével. Vargha András irányításával kreativitásfaktorok elemzésén dolgoztam, majd a rajzkészség fejlesztésében kutató Székácsné Vida Máriának segítettem statisztikai hipotézisvizsgálatokkal.

1983-ban felvettek a Magyar Pszichológiai Társaságba. A Magyar Pszichiátriai Társaságba 1983 márciusába fogadták el a jelentkezésemet.

1984-ben rogersi empátiafejlesztő csoporton vettem részt, amelyet Bagdy Emőke és Pressing Lajos vezetett.

Elutaztam a Prágai Nemzetközi Pszichológiai Konferenciára, résztvettem Pszichoterápiás Hétvégeken, ahol gazdagíthattam pszichoterápiás ismereteimet és újabb módszerekkel ismerkedtem meg.

1985-ben "A családi és szociális tényezők hatása a nemi élet serdülőkori elkezdésére" című dolgozattal vettem részt a XVII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián. Serdülőkorúak mentálhigénés helyzetét vizsgáltam 4 középiskolában. Kérdésfeltevésem az volt, hogy a családi és szociális háttértényezők hogyan hatnak a nemi élet megkezdésének az irányába.

Kósáné Ormai Vera fejlődéslélektani és Pléh Csaba megbízásából egy nyelvhelyességi vizsgálatban vállaltam részfeladatokat.

1983-ban autogén tréning relaxációs módszerben kaptam kiképzést a Pszichiátriai Társaság felügyelete alatt Honty Lászlótól. A sajátélményű, majd szakirodalom-feldolgozó csoportok elvégzése után a Róbert Kórházban Bíró Gyula vezette a szupervíziómat.

1984-85-ben 120 órás meditatív-imaginatív csoportba jártam (AT felsőfok, Leuner,...), amit Pressing Lajos vezetett.

Az Országos Ideg- ás Elmegyógyászati Intézetben, a Gyermekklinikán és a XX. .ker.-i Nevelési Tanácsadóban voltam évközi és nyári szakmai gyakorlatokon.


A Női Klinikán megismertem Lux Elvira feltáró, analitikus szemléletű szexuálterápiáját. A klinikai anyagból írt szakdolgozatom címe: " A szexuális funkciózavarok néhány pszichoszexuális tényezőjének összehasonlító elemzése". Közel 2000 nőgyógyászati és szexuális zavarral jelentkező páciens anamnesztikus adatait dolgoztam fel.

1985-86-ban MPT által meghirdetett 72 órás szexuálterápiás kiképző tanfolyamot elvégezve megismerkedtem a szexuális zavarok etiológiájával, kutatási eredményeivel, terápiájával kapcsolatos megközelítésekkel. A család- és párterápia területeire is bepillantást nyertem.

1986-ban az MPT szexológiai munkacsoportjának ülésén referáló előadást tartottam Donald Mosher Gestalt-terápiás módszeréről, amit a szexuális funkciózavarok kezelésénél is alkalmaz.

1986. június 2-án szereztem meg a pszichológus diplomámat.

1986 augusztustól 1988 decemberéig dolgoztam az Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézetben, Rihmer Zoltán pszichiátriai osztályán. A pszichodiagnosztikai feladataim mellett verbális-szabadinterakciós csoportokat vezettem koterapeutaként, valamint csoportos és egyéni relaxációs terápiákat tartottam. Szupervízió mellett imaginatív-meditatív terápiákat vezettem.

1987 márciustól decemberig a Róbert Károly Krt-i Kórház Szülészeti Osztályán Tiba János szülésre felkészítő programját ismertem meg és a program átvételén dolgoztam.

1987-ben részt vettem az "újabb pszichodiagnosztikai ismeretek az egészségügyben dolgozó pszichológusok részére" című továbbképzésen.

A 3 éves pszichoterapeuta képzés keretében 1987-89-ben elvégeztem a 80 órás "Jungi elméleti szemináriumot". Jungi analízisben és kiscsoporton vettem részt Süle Ferencnél.

1989 januárjától 2000 márciusáig a Jahn Ferenc Kórház II. Pszichiátriai/Addiktológiai Osztályán dolgoztam.

1989 júniusában szereztem meg a felnőtt klinikai szakpszichológus diplomámat.

1988-89-ben elvégeztem a Koronkai Bartalan által vezetett 50 órás "imaginatív és meditatív elméleti szemináriumot" és szupervíziós csoportot.

1992-93-ban Margaréta-Otto Katalógusáruháznál marketingkutatói, vásárlási motiváció- és image-vizsgálatokat végeztem mellékállásban.


2000. 03. 10. óta az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet Addiktológiai Osztályán dolgozom, melyet dr. Takách Gáspár vezet.

2005-től Molnár Tanácsadó Bt.  Szexuálterápiás magánrendelés.


Feleségem jogász.
Lányom 1990-ben született.

Az Interneten szexológiai levelezési listát vezetek. A "Házipatika" és a "Gyalogló" és más weboldalakon szexuálpszichológusi tanácsadást folytatok. Mindezt szabadidőmben, kedvtelésből.

Addiktológus klinikai szakpszichológusi másoddiplomát szereztem 2007-ben.Budapest, 2014. 01. 20.
Molnár Tamás szexuálpszichológus
szexuálterapeuta, klinikai addiktológus szakpszichológus, matematikus...

 

 

 

Molnár Tamás szexuálterapeuta         SZEXA®